លោក Andreas M. Antonopoulos ពិភាក្សាអំពី Bitcoin នៅរាជធានីភ្នំពេញ

This post is also available in: English

ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ Bitcoin នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លោក Andreas M. Antonopoulos បានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ។ មុននេះ ប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងធ្វើប្រតិបត្តិការ bitcoin ក្នុងចំនួនតិចតួចជាមួយនិងភ្នាក់ងារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណុចនេះបណ្ដាលមកពីមានការពិនិត្យទៅលើទំហំ និង ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

រឿងរ៉ាវទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងឆ្នាំ 2017 ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ក្នុងនាមជា សហគមន៍មួយដែលកំពុងមានការរីកចម្រើន and ហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាម bitcoin ថ្មីៗ ក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមដើម្បីស្វែងរក cryptocurrency ។ យើងអាចត្រឡប់ក្រោយបន្តិចដើម្បីពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ crypto នៅក្នុងប្រទេសនេះ និងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញមួយ នឹងលេចធ្លោជាងគេបំផុត។

លោក Andreas M. Antonopoulos មកលេងប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 លោក Andreas M. Antonopoulos បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំណេះសំណាលជាសាធារណៈមួយនៅរាជធានី ភ្នំពេញ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរកម្សានដើម្បីសំណេះសំណាលនៅតំបន់អាស៊ានរបស់គាត់ ។ ប្រទេសនេះ មានសំណាងដែលបានទទួលគាត់ធ្វើជាវាគ្មិន ។ គាត់មានភាពរួសរាយ នៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 70 នាក់ ។ គាត់បានដាក់ជាសំណួរ Q&A និង ធ្វើការសន្ទនាក្រៅផ្លូវការជាច្រើនជាមួយអ្នកគាំទ្រ ។ បន្ទាប់ពីនោះ មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមពិសារអាហារពេលល្ងាចជាមួយគាត់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយដែលនៅក្បែរនោះ ។ វាជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយ ដែលយើងទាំងអស់គ្នា។

សូមបង្ហោះរូបភាពអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដាក់នៅខាងក្រោមនេះ ។ សូមជូនពរឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយ!

 

andreas m. antonopoulos bitcoin cambodia  andreas m. antonopoulos kichong tran andreas m. antonopoulos andreas m. antonopoulos josh bouw andreas m. antonopoulos cryptoasia